Labvital
Sizin için mükemmel bir iş ortağıdır

Hizmetler

Menu

LabBlog!

Hijyen Analizleri

Gıda üretimi, tüketimi ve satışı yapılan yerlerde çalışma tezgahları, ortam havası, kap-kacak, ambalaj materyali, çalışanlar, kullanılan su vb. yerlerde mikroorganizmaların belli bir sınırın altında olması ve patojen mikroorganizma bulunmaması gerekmektedir. 


Mikroorganizmalar gıda ile teması olan yüzeylerde kolayca ürerler. Çevresel örneklerin mikrobiyolojik sonuçları GMP uygulamaları düzeltici faaliyetler ve doküman oluşturmadan sorumlu kişiler ve denetçiler açısından da önem taşımaktadır. Buna yönelik olarak:


  • Yüzey numunelerinde,
  • Ekipman sürüntülerinde,
  • Personel ellerinde,
  • Ortam havasında,
  • Tesis kullanma sularında,


İlgili yönetmelik ve yönergeler uyarınca analiz yapılmaktadır.