Acıbadem Labvital
ISO/IEC17025 Akreditasyonuna
Sahip Laboratuvar

Kalite & Akreditasyon

Menu

LabBlog!

Kalite Politikamız

Acıbadem Labvital müşterilerine hizmet sunumunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, analizleri yaparken ve hizmetlerini verirken bilimsel temele dayalı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemiştir.


Acıbadem Labvital yönetimi, yüksek kalitede hizmet sunmak için müşteri istekleri doğrultusunda belirlenen, standartlara uygun metotlar kullanarak, doğru, kesin ve güvenilir sonuçları vermeyi hedefler. Laboratuvar personeli, bu hedefi gerçekleştirmek için; çalışmaları sırasında kalite yönetim sisteminde dokümante edilmiş olan prosedürleri titizlikle ve tavizsiz olarak uygular. 


Acıbadem Labvital’in uyguladığı kalite yönetim modeli ISO/IEC17025 standardına uygundur ve standarda uygun olarak kalite yönetiminde sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder, çıkabilecek problemleri önlemeye yönelik düzenlemeler yapar, laboratuvar süreçlerinin doğru ve kesinliği için kalibrasyon, kalite kontrol ve laboratuvarlar arası karşılaştırma programlarını kullanır.