Türkiye'nin
Referans Laboratuvarı

Analizler

Menu

LabBlog!

Analize Göre


Aerobik Koloni Sayımı
Tüm Gıdalar, Gıda ile Temas Eden Yüzey Örnekleri, Hava Örnekleri
Bacillus cereus Sayımı
Tüm Gıdalar
Campylobacter spp. Tayini
Tüm Gıdalar
Mini Vidas ile Campylobacter spp. Tayini
Tüm Gıdalar
Clostridium perfringens Sayımı
Tüm Gıdalar
Enterobacter sakazakii Tayini
Süt ve Süt Ürünleri, Süt Tozu, Bebek Formulleri ve Devam Formulleri
Escherichia coli O157:H7 Tayini
Tüm Gıdalar
Mini Vidas ile Escherichia coli O157:H7 Tayini
Tüm Gıdalar
Escherichia coli Sayımı
Tüm Gıdalar
Koagulaz Pozitif Stafilok Sayımı
Tüm Gıdalar, Gıda ile Temas Eden Yüzey Örnekleri
Mini Vidas ile Stafilokokal Enterotoksin Tayini
Tüm Gıdalar
Koliform Bakteri Sayımı
Tüm Gıdalar
Listeria spp. ve Listeria monocytogenes Tayini
Tüm Gıdalar
Mini Vidas ile Listeria monocytogenes Tayini
Tüm Gıdalar
Maya ve Küf Sayımı
Tüm Gıdalar ve Hava Örnekleri
Salmonella spp. Tayini
Tüm Gıdalar
Mini Vidas ile Salmonella spp. Tayini
Tüm Gıdalar
Toplam Enterobacteriaceae Sayımı

Tüm Gıdalar