Acıbadem Labvital
ISO/IEC17025 Akreditasyonuna
Sahip Laboratuvar

Kalite & Akreditasyon

Menu

LabBlog!

Akreditasyon

TS EN/ISO IEC 17025 AKREDİTASYONU NE SAĞLAR


Akreditasyon belgelendirmemizle: 
  • Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) tarafından tanınmakta olduğunu,
  • Standardın kapsamına giren analitik çalışmalar ile sınırlı kalmayarak laboratuvar hizmetleriyle ilgili gereksinimlerin tamamını karşıladığını, 
  • Müşterilerimizin her zaman yüksek kaliteli hizmet ve güvenilir sonuçlara ulaşabileceğini,
  • Anlık ve geriye dönük süreci takip edebileceğinizi,  
  • Analizlerinizi çalışılırken izleyebileceğinizi,
  • Analiz yapan teknik personelin verdiği hizmetlerle ilgili özel eğitimler alarak ve sınanarak yetkinliklerinin tanımlandığını,
  • Hizmet verirken müşteri beklentilerini karşılamanın, hizmeti iyileştirmenin, gizliliğin esas olduğunu, 
  • Yönetim ve işletme politikalarının da bu standarda uygun olarak tanımlandığını ve gerçekleştirildiğini,

garanti altına alır. 


Kuruluş İzin Belgesi - Akreditasyon - Acıbadem Labvital
Çalışma İzin Belgesi - Akreditasyon - Acıbadem Labvital