Acıbadem Labvital
ISO/IEC17025 Akreditasyonuna
Sahip Laboratuvar

Kalite & Akreditasyon

Menu

LabBlog!

Kalite Kontrol

Analizler, laboratuvar işleyiş prosedürlerimizde yer alan prensipler doğrultusunda ele alınır. 

Bu kapsamda: 
 • kullanılan cihazlar, 
 • çevresel koşullar, 
 • sarf malzemeleri,
 • uygunluk, kalibrasyon, sahip olduğu sertifikalar 

açısından sürekli değerlendirilerek sürekli izlenir.


Analizler tanımlanan metodlar kullanılarak gerçekleştirilirken: 
 • paralel çalışmalar, 
 • sertifikalı standard materyaller, 
 • kontrol numuneleri, 
 • iç ve dış kalite kontrol programları 
uygulanır ve bu çalışmalara ait veriler saklanır


Analiz sırasında ortaya çıkabilecek istenmeyen ve beklenmeyen durumlarda 
 • sorun tanımlanır, 
 • düzeltici çalışmalar yapılır
 • kalıcı olarak çözülür  
 • tekrarlanmaması için  önlemler alınır