Acıbadem Labvital
ISO/IEC17025 Akreditasyonuna
Sahip Laboratuvar

Kalite & Akreditasyon

Menu

LabBlog!

Müşteri Şikayeti


Labvitale gelen şikayeti Müşteri Hizmetleri Birimi Müşteri İlişkileri Yönetimi Modülü’nde elektronik olarak kayıt altına alır. 

Şikayeti Laboratuvar Müdürü inceler, kök nedenleri analiz ederek şikayetin bir daha tekrarlanmayacak şekilde giderilmesi için gerekli faaliyetleri planlar ve yürütür. 

Kalite Birimi, faaliyetlerin ve sonuçlarının yeterliliğini kontrol eder, sonucu yeterli olan şikayeti kapatır. 

Şikayete konu laboratuvar faaliyetlerinde yer almayan Müşteri Hizmetleri Birimi şikayet sonucuyla ilgili müşteriye dönüş yapar.